Bài Thơ cho bạn [thơ] HuệThu

15 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 4767)
Bài Thơ

Cho Bạn

Bài thơ này tôi viết cho bạn
Không phải là Luật thi
Cũng không là Lục Bát 
Tôi viết không theo một luật thơ nhất định 
Vì chỉ như thế mới diễn tả được lòng tôi !
Luật đặt ra để làm thơ cho dễ dàng
Luật không phải là thơ 
Khi luật không còn giúp làm thơ được dễ dàng 
Tại sao không phá đi để làm luật mới ? 
Ngày trước và gần đây 
Tôi cũng thườờng xướng họa cùng bạn những bài thơ luật
Đã cảm thấy mình đôi khi không thật !
Tình không thật
Lòng không thật
Đã không thậ thì làm gì còn có thơ ? 
Những thi sĩ đại danh như Lý Bạch,
như Đỗ Phủ ... 
Vẫn làm những bài thơ không cần luật
Hoặc là những thứ luật thông thường không thấy dạy trong trường ốc 
Lòng ta như cơn gió lốc Lẽ nào đối ngẫu nghiêm trang ? 
Lúc chạm ngọc, khi dát vàng
May ra còn hứng thú
May ra còn làm thơ Bát Cú 
Uống rượu vỗ bàn ngâm một đôi câu 
Nhớ đến bài Tương Tiến Tửu 
Đến bài Hoàng Hạc Lâu 
Những bài thơ còn lại đến ngàn sau
Chỉ có những lời thật giản dị ….

Huệ Thu
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn