Dốc Nhà Làng - Cam Lĩnh / Lan Hinh & Nhớ Việt Trang

15 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 4744)
Nhớ Việt Trang

Từ chốn xa xăm nhớ Việt Trang
Tiếng lòng thi sĩ chắc còn vang ? 
Vang trong đồi núi đùa sương sớm
Vang giữa cỏ cây bỡn nắng vàng 
Vang với nàng thơ chờ gió tới
Vang cùng bạn Rượn đón mùa sang 
Hay người thầm lặng leo rêu đá
Chờ bạn tri âm tại dốc làng 
Tâm Minh Ngô Tằng Giao(10 2006) 

Hồi Âm 
(Thân gởi Tâm Minh và Lan Hinh) 

Quanh quẩn đi về với thảo trang
Tiếng thơ viễn xứ chợt âm vang
Áo cơm bận bịu đùa sương gió
Ấm lạnh khuây khoa thiếu bạc vàng
Chen giữa chợ đời tình hiếu hữu
Vui cùng thiên hạ nét cao sang
Người xa muôn dặm trời quê Mẹ 
Tương cảm hồi âm sợ lỡ làng 

Việt Trang - Trà sơn 11.2006

Dốc Nhà Làng

Mỗi bước cho hay mỗi ý dè
Thị thành mà cũng có đường quê 
Sáng chiều không ngớt người qua lại
Năm tháng nào in dấu ngựa xe
Nắng vẫn khó hong lòng sỏi đá
Mưa đâu dễ ngập lối đi về 
Từ lâu chân chửa mòn con dốc 
Tiện ngõ ngang qua ghé bạn bè 

Cam Lĩnh

Lan Hinh Họa:
Khi Trở Lại Dốc Nhà Làng 

Kính họa nguyên vận bài “Dốc Nhà Làng”của cố trưởng lão Cam Lĩnh

Lối đá đường quanh há dặt dè
Dốc Làng thân thiết ủ lòng quê
Kìa nơi ngun ngút hồn lau cỏ 
Đâu cảnh xô bồ dấu bụi xe
Ngõ cũ mênh mang lời gió gọi 
Tình xưa ấm áp bước Em về 
Hiên thơ trầm lắng khi chiều xuống 
Mây ửng Trà Sơn đẹp mấy bè

Lan Hinh

Dốc Nhà Làng 

Tiếng thơ đọc tới có đâu dè !
Nhà Bác cùng quê, ý chẳng quê
Lên xuống mỏi chân, rồi lại cẳng
Vào ra chẳng ngựa cũng không xe
Xa quê nên hóa nhiều trò lạ 
Nghĩ tới thành ra lắm lối về ! 
Ở Mỹ tha hồ cành với lá 
Nếu như chẳng bạn cũng là bè ... 

Sài Môn Chủ Nhân
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn