Nói Với Em Lớp Sáu [thơ] Trần Bích Tiên

15 Tháng Chín 201412:00 SA(Xem: 5582)
image159

Nói Với Em Lớp Sáu
 
Naỳ em lớp saú naỳ em nhỏ 
Găp̣ em rôì không quên em đâu 
Chiêù nay hai đứa về qua phố 
Rât́ tự nhiên mà ta quen nhau 
Em chaỵ tung tăng không măć cỡ 
Chị thì bước bước châṃ theo sau 
Tuôỉ mười hai chị xa vời quá 
Chị goị em chờ, em chaỵ mau 
Naỳ em lớp saú naỳ em nhỏ 
Em haỹ dừng chân môṭ chut́ lâu 
Chị vuôt́ toć em rôì chị nhớ 
Toć em thơm ngat́ muì hương cau 
Hương cau vườn chị xa như tuôỉ 
Ba má chi ̣ năm̀ dưới mộ sâu 
Vườn cũ nhà xưa taǹ với lửa 
Chi ̣ đi về hai buôỉ âm u 
Găp̣ em ngoaì phố miǹ h như baṇ 
Thời môṇ g trong baǹ tay năḿ nhau
Chi ̣ ngăt́ cho em hoa cuć nhỏ 
Em cười caí miêṇ g mới xinh sa

Ngaỳ xưa chị cuñ g như em chứ 
Cuñ g rât́ ngây thơ rât́ ngoṭ ngaò 
Chị nhớmôĩ chiêù tan hoc̣ sớm 
Baṇ be ̀ đuôỉ bướm thâṭ xôn xao 
Nhuñ g con bướm lượn trên bờ cỏ 
Chị cuñ g như em chaỵ đuôỉ mau 
Bây giờ bướm biêṭ trên đường phố 
Em đuôỉ sương mù chơi chiêm bao 
Naỳ em lớp saú naỳ em nho“̉ 
Găp̣ em rôì muôn thuả không quên” 
Trời ơi câu đó ngaỳ hôm trước 
Ai rot́ vaò hôn chị hỡi em? 
Sać h trên tay chị nghe chừng năṇg 
Sao căp̣ em đâỳ vâñ nhẹ tênh? 
Thôi nhéem vềcon phốdưới 
Giữ hoaì cho chị tuôỉ Hoa Niên … 
Trâǹ Bić h Tiên 
Đà Laṭ thời hoa mộng
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn