27 Tháng Chín 2015(Xem: 1903)
bốn cá nhân và bốn giấc mơ: Lincoln, tự do; Martin Luther King, tự do trong tính đa nguyên và không loại trừ; Dorothy Day, công bình xã hội và các quyền của con người; và Thomas Merton, khả năng đối thoại và mở lòng ra với Thiên Chúa.
09 Tháng Chín 2015(Xem: 2097)
bộ Văn Học Miền Nam gồm 7 tập của Võ Phiến, ... cung cấp cho người đọc một khối tài liệu đồ sộ và đáng tin cậy về một nền văn học ngỡ đã bị quên lãng: văn học Miền Nam từ năm 1954 đến 1975.
06 Tháng Chín 2015(Xem: 2031)
Vùng đất trù phú Nam Bộ của Việt nam ngày nay từ khu vực Đồng Nai đến Hà Tiên xưa thuộc Vương Quốc Phù Nam.
20 Tháng Bảy 2015(Xem: 3627)
Đạo luật này nhằm mục đích nâng cao chất lượng và khả năng chi trả của bảo hiểm y tế, giảm tỷ lệ không có bảo hiểm
24 Tháng Sáu 2015(Xem: 3897)
Đêm rằm tháng 6 âm lịch năm Tân Dậu (1921), chú bé Trần Văn Khê chào đời trong một gia đình bốn đời nhạc sĩ .
30 Tháng Năm 2015(Xem: 3867)
Sự thanh tịnh của tâm linh và lòng thương yêu tất cả sinh vật đã được dạy dỗ bởi Đức Phật.
18 Tháng Năm 2015(Xem: 2819)
đạo Phật là chìa khoá mở ra một thế giới an lạc, hạnh phúc, với lòng bao dung, khoan hoà, và từ bi vô hạn, mở ra một xã hội người, với sự tôn trọng, bảo vệ con người trong sự chia sẻ đồng đều từ vật chất tới giác ngộ
27 Tháng Ba 2015(Xem: 3686)
Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương, Mịt mù bãi cát màn sương, Nhịp chày Yên Thái , bóng gương Tây Hồ..
17 Tháng Hai 2015(Xem: 4855)
Ngày 17-4-1945, tại điện Thái Hòa (Huế), Trần Trọng Kim trình danh sách chính phủ lên vua Bảo Đại và được chuẩn y.. .. Nội các Trần Kim gồm đa số là những chuyên gia và trí thức: "Tất cả những vị nầy đều là những vị ái quốc chân thành. Họ không hận thù gì nước Pháp. Trẻ tuổi, can đảm, ý thức được nhiệm vụ ngắn ngủi của mình, họ muốn rằng chủ quyền quốc gia được đánh dấu khởi đầu từ họ.”(Bảo Đại, sđd. tr. 167.)
17 Tháng Hai 2015(Xem: 7214)
Tháng chạp hăm ba Khăn gói lượt là Lên chầu thượng đế Chuyện người trần thế Thần chúng am tường Xin ngài đoái thương Lắng nghe thần kể