29 Tháng Sáu 2023(Xem: 917)
ông lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta đánh tan các đạo quân hùng mạnh bậc nhất thế giới thời bấy giờ tạo nên trang sử chói lọi về chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta.
22 Tháng Sáu 2023(Xem: 921)
Thân phụ của BTX Nguyễn Ngọc Tịnh là Cụ ông Nguyễn Châu đã mãn phần ngày 29 tháng 5 năm 2023 tại Dalat
07 Tháng Sáu 2023(Xem: 967)
thầy Tổng giám thị đưa khoảng hơn hai mươi nữ sinh đến đứng chung vào lớp chúng tôi. Chúng tôi ngạc nhiên. Lớp lớn lớp nhỏ cũng đều ngạc nhiên, rồi trò lớn trò bé đều chõ mắt nhìn về lớp Đệ Nhất A như nhìn một hiện tượng lạ
27 Tháng Năm 2023(Xem: 866)
Trở về lại Dalat trong tâm trạng của một người con đi xa lâu ngày mới có dịp về thăm chốn cũ trường xưa...Dalat vẫn đông vui như thuở nào...Dalat nay đã thay đổi nhiều
23 Tháng Năm 2023(Xem: 1275)
Chữ “bề trên” do ý kiến của Trưởng Nguyễn Trung Thoại, một Trưởng thuộc hàng tiền bối khởi duyên đề nghị và hơn bốn thập niên nay anh chị em Hướng Đạo ở hải ngoại vẫn gọi như thế.
17 Tháng Tư 2023(Xem: 1073)
Chúng tôi vô cùng xúc động trước tin buồn Hiền nội của Giáo sư Tạ Tất Thắng là bà Lê Thị Minh Tâm Vị Tổng Giám thị rất được kính mến của trường Nữ Trung học Bùi Thị Xuân, Đã thất lộc ngày 13 tháng 4 năm 2023 tại Đà Lạt, Việt Nam
15 Tháng Tư 2023(Xem: 1102)
Gặp nhau “tay bắt mặt mừng” rồi chuyện này chuyện nọ, nói nói cười cười, thăm thăm hỏi hỏi đủ điều. Nhìn chung thấy ai ai cũng vẫn còn khỏe.
14 Tháng Tư 2023(Xem: 1091)
Giáo Sư Lê Thị Minh Tâm đã tạ thế ngày 13 tháng Tư năm 2023 tại Dalat
13 Tháng Tư 2023(Xem: 1055)
Cô LÊ THỊ MỊNH TÂ M (phu nhâ n của giáo sư TÂ TÂ T THÂ NG), cựu giáo sư kiê m Tổng giâm thi Trường Nữ trung học Bùi Thi Xuân - Đâ Lạt; Đâ tạ thế ngây 13/4/2023 tại Đà Lạt
13 Tháng Tư 2023(Xem: 918)
Cụ bà Lê Thị Minh Tâm, Là phu nhân của Thầy Tạ Tất Thắng Vừa qua đời