05 Tháng Tám 2023(Xem: 152)
Đà Lạt xưa xa nó là thế đấy! Rừng thông không cháy, thấy cháy chữa liền. Người Thượng hữu duyên ở yên rừng núi...
11 Tháng Năm 2023(Xem: 269)
Tháng Năm, một ngày Lễ - một ngày dành cho Mẹ
28 Tháng Tư 2023(Xem: 297)
Ba mươi tháng Bốn hôm nay Ai cũng nói Ba Mươi Tháng Tư chắc lòng đầy nước mắt?
20 Tháng Tư 2023(Xem: 307)
Ba mươi tháng tư. Úp mặt mà khóc Chưa trăm năm. Mà nước mắt khô dòng
18 Tháng Tư 2023(Xem: 306)
Người ta nói Cháy Rừng. Người ta rưng rưng nước mắt. Người ta có người khóc. Không ít người
30 Tháng Ba 2023(Xem: 295)
Con dốc Nhà Làng Đà Lạt bây giờ đã có tên đường...Nó mang trọn vẹn linh hồn của một danh nhân nước Việt! Nguyễn Biểu!
25 Tháng Hai 2023(Xem: 357)
Về lại thành phố cũ không gặp một người quen! Đâu hết rồi anh em? Ai ai cũng đều lạ... Đứng lại nhìn lâu quá những căn phố tiệm xưa / tưởng như sau cơn mưa / phố phường được rửa mặt!
24 Tháng Giêng 2023(Xem: 376)
Bài thơ tôi sáng nay coi như bài Khai Bút! Nhớ quê nhà xa lắc, Tết thế nào, Cố Hương?
14 Tháng Giêng 2023(Xem: 353)
Anh nhớ em cười...Tường Vi hoa nhớ Tết này rực rỡ như em áo Xuân Tết này rực rở em là mùa Xuân!
02 Tháng Giêng 2023(Xem: 369)
Năm Mới. Tôi ra ngõ...đứng ngó cây anh đào. Ngó người đi bên nhau, nói câu chào buổi sáng...