Báo gửi tới Cô Hồng Lạc

23 Tháng Bảy 201611:08 CH(Xem: 3533)

Subject: Báo gửi tới Cô Hồng Lạc

Kính thưa Qúy Vị Giáo Sư cùng tất cả Anh Chị Em cựu học sinh BTX-THD Dalat
Sau khi nhận được email của Giáo Sư Trần Phương Thu báo tin về sức khỏe và địa chỉ của GS Lê Thị Hồng Lạc nhóm Bắc Ca đã cùng ký tên vào Dặc San 2014 và gửii ngay sang GS Hồng Lạc, hy vọng xem xong tờ Đặc San đó Cô sẽ nhớ lại kỷ niệm trường xưa và nhìn lại bao hình ảnh của Qúy Giáo Sư đồng nghiệp và các học trò thân thương. Xin tất cả Qúy Vị có thì giờ hãy cùng nhau thỉnh thoảng gửi thư đến thăm Cô.
Thân Kính
Thay Mặt Hội Cựu Hoc Sinh BTX-THD Bắc CA
Hội Trưởng
Bùi Thị Thắng Lợi
download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f1277657%5fAHcaDUwAA%2bA6V5RSLgj0%2bDeX68g&m=YaDownload&pid=2


download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f1277657%5fAHcaDUwAA%2bA6V5RSLgj0%2bDeX68g&m=YaDownload&pid=2


download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f1277657%5fAHcaDUwAA%2bA6V5RSLgj0%2bDeX68g&m=YaDownload&pid=2
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn