Báo Cáo V/v Gây Quỹ Thầy Phan Văn Ngọ

02 Tháng Năm 201512:00 SA(Xem: 3241)
Báo Cáo V/v Gây Quỹ Thầy Phan Văn Ngọ


Kính thưa Quý Vị Cựu Giáo Sư và Đại Gia Đình BTX/THĐ tại Hoa Kỳ.
Thanh Thủy và An xin chân thành cám ơn sự hưởng ứng của Quý Thầy Cô và các ACE BTX/THĐ đã chung sức góp phần giúp Thầy Phan Văn Ngọ trong một hoàn cảnh thật khó khăn. "Kết quả thành công hơn mong mỏi". Tổng cộng $3147 tính đến ngày 28 tháng 4, 2015.
Theo An được biết có nhiều nhóm khác cũng đã quyên góp và trực tiếp gửi về VN trong những ngày gần đây.
Đính kèm là Danh sách Gây Quỹ.

Thân Kính,
Nguyễn Trần Thanh Thủy
Đào Thi An
BTX Houstonattachments area
Gây Quỹ Giúp Thầy Phan Văn Ngọ tính đến ngày:
4/28/2015 0:00
Tên Họ Số tiền đóng góp Đã nhận tiền Check# / Cash Chưa nhận tiền
Nguyễn Thanh Thủy Houston $300.00 $300.00 #4148
Đào Thị An Houston $50.00 $50.00 Cash
Diệp Hạc Cúc Houston $50.00 $50.00 #11942
Lâm Tuyết Lê Houston $50.00 $50.00
Nghiêm Thị Hiệp Houston $20.00 $20.00
Nguyễn Thị Nguyệt Houston $50.00 $50.00 Cash
Nguyễn Thanh Nhàn Houston $50.00 $50.00 Cash
Nguyễn thị Hải Houston $30.00 $30.00 Cash
Tôn Nữ Minh Lai Houston $50.00 $50.00 Cash
Đặng Phương Linh Houston $20.00 $20.00 Cash
GS Nguyễn Kỳ Hương Houston $20.00 $20.00 Cash
GS Nguyễn Kỳ Diệu Houston $30.00 $30.00 Cash
Một vị Ẩn Danh Houston $30.00 $30.00 #1417
THĐ Houston Houston $200.00 $200.00 #535
BTX Houston Houston $100.00 $100.00 #534
AC Thanh Virginia $50.00 $50.00 #138
Mink Kalas Virginia $50.00 $50.00 #138
Chị Minh Lý Virginia $50.00 $50.00 #138
Chị Việt Đoá Virginia $50.00 $50.00 #138
Chị Kim Thoa Virginia $50.00 $50.00 #138
Di Nam Virginia $50.00 $50.00 #138
Chị Trung Virginia $50.00 $50.00 #138
AC Lễ Virginia $50.00 $50.00 #138
AC Tuyển Virginia $50.00 $50.00 #138
Kim Đức California $50.00 $50.00 #138
Đặng Kim Tuyến California $50.00 $50.00 #695
Phan Kim Dung California $100.00 $100.00 #3001
Phan Kim Chi California $50.00 $50.00 #3001
Phan Thanh Thủy California $50.00 $50.00 #3001
Bùi Thắng Lợi California $50.00 $50.00 #3001
Bui Quy Houston $100.00 $100.00 #686
GS Nguyễn Thị Hường Houston $50.00 $50.00 #302
GS Nông Thị Chuyên California $200.00 $200.00 #3183
Phạm Bá Đức California $100.00 $100.00 #3334
Phan Quang&My Phương Virginia $100.00 $100.00 #237
Ngô Ánh Minh Houston $50.00 $50.00 #9399
Trịnh Phương Houston $50.00 $50.00 #9470
Nguyễn Kim Oanh Houston $100.00 $100.00 Cash
GS Lưu Kim Đính Houston $50.00 $50.00 #3732
Một Nữ sinh BTX Virginia $300.00 $300.00 #443
Nguyễn Xuân Tân California $50.00 $50.00 #152
Lê Công Mừng California $50.00 $50.00 #152
Trần Ngọc Linh California $50.00 $50.00 #152
Nguyễn Thị Thủy Houston $30.00 $30.00 #167
Đào Thị An (Lệ Phí) Houston $17.00 $17.00 cash
Tổng cộng đóng góp   $3,147.00 $3,077.00 $70.00
04/23/2015 Gửi về VN Đợt 1 $1,100.00
Lệ Phí: $17.00
04/28/2015 Gửi về VN Đợt 2 $2,000.00
Lệ Phí:  $30.00
Tổng cộng Gửi về VN $3,100.00

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn