24 Tháng Tư 2012(Xem: 16854)
Lịch sử Phật giáo Việt Nam là quá trình người Phật tử Việt thực hiện ba yếu tính từ bi, trí tuệ và vô úy.
14 Tháng Tư 2012(Xem: 16452)
sự cần thiết phải giáo dục người trẻ tôn trọng và hiểu tín ngưỡng tôn giáo và lối sống đạo của người khác, tăng trưởng trong sự hiểu biết về niềm tin của mình, phát triển trong tư cách là những con người có trách nhiệm
23 Tháng Mười 2011(Xem: 17047)
“Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, giai cấp và tuổi tác, do phẩm giá con người, đều có một quyền bất khả nhượng là phải được hưởng một nền giáo dục ... (Vat.2, GD số 1).
19 Tháng Bảy 2011(Xem: 20137)
Bù lại để chiều lòng nhau, xin chúng ta không nên đưa lên diễn dàn nhũng bài viết hay hình ảnh vi phạm thuần phong mĩ tuc hay
30 Tháng Sáu 2011(Xem: 20304)
Các giáo sĩ thuộc Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (The Christian & Missionary Alliance) đặt chân đến Đà Nẵng vào Mùa Hè năm 1911.
27 Tháng Sáu 2011(Xem: 20760)
anhdaodalat@yahoogroups.com do anh Võ thành Xuân (THĐ 1964) vừa hoàn tất
09 Tháng Năm 2011(Xem: 17790)
Phát triển xã hội – kinh tế, đặt trọng tâm vào vấn nạn khổ đau của nhân loại mà đức Cồ Đàm Tất Đạt Đa phát hiện cách đây hơn 2500 năm
29 Tháng Tư 2011(Xem: 17180)
nhưng cốt lõi của nó lại là vấn nạn về khổ đau của nhân loại mà chính Đức Phật Thích Ca đã nhìn thấy và đã nhấn mạnh cách đây hơn 2.500 năm,
22 Tháng Tư 2011(Xem: 16328)
Hành trình của Chúa là một hành trình gian khổ. Đích điểm chỉ đạt tới sau khi đã từ bỏ tất cả,