11 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 55148)
Tại sao Phan Văn Trường nhận xét rằng Phan Châu Trinh không có đủ những đức tính “để làm nên một người cách mạng” trong khi Phan Châu Trinh lại cho rằng những người khác trong nhóm Ngũ Long đã mắc “một chứng bệnh nặng”, có nguy cơ trở thành những “anh đồ hủ Âu” tương tự như những “ông đồ hủ nho” ngày trước?
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 56578)
Thăng tiến xã hội; giáo dục hiện đại, phổ thông; hành chánh lành mạnh, hữu hiệu; lãnh đạo sáng suốt; nhân dân kỹ luật;
09 Tháng Mười Một 2010(Xem: 72513)
Trong hàng tướng lĩnh của vua Quang-Trung, khá nhiều nữ tướng, nổi bật hơn cả là năm vị thường gọi là “Tây-Sơn Ngũ Phụng Thư”
31 Tháng Mười 2010(Xem: 84699)
Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, họ đã gặp nhau trong trường hợp nào, ngọn gió nào đưa đẩy họ trở thành đôi vợ chồng tình nhà tình nước ven toàn cả hai?
30 Tháng Chín 2010(Xem: 100234)
Đọc lại lịch sử Việt Nam từ mấy ngàn năm, qua bao nhiêu giai đoạn, Trung Quốc lúc nào cũng rình thế yếu của ta để xâm chiếm. Sau khi Trung Quốc và Việt Nam cùng theo chế độ Cộng Sản, tham vọng của Trung Quốc về Việt Nam cũng không hề thay đổi.