Đại Hội BTX&THD 2016 - Du Thuyền OASIS OF THE SEAS

28 Tháng Năm 201512:00 SA(Xem: 5463)

7 Day Western Caribbean

on Oasis of the Seas

 

 

Sailing from Fort Lauderdale, FL May 7th 2016 4:30 PM

Return to Fort Lauderdale, FL May 14th 2016 6:30 AM

 

Price per cabin (interior): 857.38 USD per person / double occupancy

 (CRUISE ONLY)

Deposit of 500 USD / cabin by December 9th 2015

Last payment due February 23nd 2016

 

Refundable until February 23th 2016 with no penalty

 

 

ITINERARY

DAY

DATE

PORT

ARRIVE

 DEPART

Sat

May

7

Fort Lauderdale, FL

 

4:30pm

Sun

May

8

At Sea

 

 

Mon

May

9

Labadee, Haiti

8:00am

5:00pm

Tue

May

10

Falmouth, Jamaica

10:30am

7:00pm

Wed

May

11

At Sea

 

 

Thu

May

12

Cozumel, Mexico

8:00am

7:00pm

Fri

May

13

At Sea

 

 

Sat

May

14

Fort Lauderdale, FL

6:30am

 

 

img_4395__2_-large-content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG CHI TIẾT dành cho Du Thuyền OASIS OF THE SEAS (R.C)- Đại Hội BTX-THĐ 2016

 

BẢNG CHI TIẾT dành cho Du Thuyền OASIS OF THE SEAS (R.C)- Đại Hội BTX-THĐ 2016

Khởi hành ngày 7 tháng 5, 2016 từ Fort Lauderdale, Florida và trở lại ngày 15 tháng 5, 2016

 

 

Người thứ 1

Người thứ 2

Người thứ 3

Người thứ 4

Tên (first) và Họ (Last)

theo passport

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

 

 

Số passport

 

 

 

 

Ngày Passport hết hạn

 

 

 

 

Địa chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại nhà

 

 

 

 

Điện thoại di động

 

 

 

 

ĐT khi khẩn cấp, tên và họ

 

 

 

 

Email address

 

 

 

 

Deposit : $250/người VISA,AX,MC…

 

 

 

 

Tên trên Credit Card(*)

 

 

 

 

Số credit card

 

 

 

 

Ngày hết hạn và Số mật mã

 

 

 

 

Xin gửi bảng này về email dưới đây:

juliettehoai@gmail.com : Email c ủa Khánh Hoài – Orbis Tours - Montreal

Ghi Chú: Nếu trả bằng chi phiếu, xin gửi BẢNG này và chi phiếu $500/cabin v

Trương Sỹ Thực: 858 Lucerne Mont Royal, Quebec, CANADA H3R 2H8

Đìện Thoại 514-737.4113 hay 514823.8387 – Email : sythuc@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Oasis of the Seas:

225,282 ton ship

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn