08 Tháng Tám 2015
FORT LAUDERDALE - FLORIDA Ngày 7 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2016
08 Tháng Tám 2015
Đại Hội kỳ 8 của hai trường BTX-THĐ sẽ được tổ chức trên du thuyền OASIS với lịch trình sau đây: 7 Days Western Caribbean on OASIS OF THE SEAS
15 Tháng Mười 2017
"Trong Bản Tin này BTC đặc biệt nhắc nhở quý vị ghi danh đi du thuyền"
15 Tháng Mười 2017
"Trong Bản Tin này BTC đặc biệt nhắc nhở quý vị ghi danh đi du thuyền"