18 Tháng Tám 2015
-Tổ chức Đại Hội liên tiếp để duy trì truyền thống giáo dục tốt đẹp của Dalat.
08 Tháng Tám 2015
FORT LAUDERDALE - FLORIDA Ngày 7 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2016
08 Tháng Tám 2015
Đại Hội kỳ 8 của hai trường BTX-THĐ sẽ được tổ chức trên du thuyền OASIS với lịch trình sau đây: 7 Days Western Caribbean on OASIS OF THE SEAS
15 Tháng Mười 2017
"Trong Bản Tin này BTC đặc biệt nhắc nhở quý vị ghi danh đi du thuyền"