01 Tháng Mười Hai 2016
tham dự Đại Hội BTX&THD 2014&2016 đã ghi lại những dấu ấn vô cùng đầm ấm mà mỗi tham dự viên đều cảm nhận sâu sắc những tình cảm chân thành và gần gũi đầy lưu luyến tình thầy trò,bạn hữu và thân hữu như một đại gia đình dù tuổi đời không còn như xưa
29 Tháng Mười Một 2016
xin toàn thể quý vị giáo sư, quý anh chị em gửi lời đề cử Ban Tổ Chức Đại Hội kỳ 9 trước ngày 10 tháng 1, 2017 để chúng tôi có thể trình bày trong buổi họp mặt Tất Niên và để Ban Tổ Chức Đại Hội 2018 có đủ thời gian chuẩn bị.
16 Tháng Tám 2016
BẢN TIN VỀ DVD ĐẠI HỘI Kỳ 8-2016 Ngày 8 tháng 8 năm 2016
03 Tháng Bảy 2016
DVD gồm 2 discs với hình ảnh của Ngày Khai Mạc Đại Hội, Ngày Sinh Hoạt Tập Thể và Ngày Tạm Biệt. Riêng 2 buổi tối Nhạc Thính Phòng tại Confferrence Room