Tượng Đài Đức Thánh Trần

28 Tháng Mười Hai 201512:16 CH(Xem: 4014)
Xây dựng tượng đài Đức Trần Hưng Đạo

217 THD213

1) Tôi tình nguyện làm người liên lạc với Uỷ ban xây dựng tượng đài. Các anh chị có thể gửi đóng góp về tôi. Xong việc tôi sẽ tổng kết và báo cáo rõ ràng. Địa chỉ của tôi:  Nguyễn Đình Cường. 1218 S. Berkley St., Anaheim CA 92804 - USA .  
Xin ký check cho:
 
Tran Hung Dao Foundation   
 
và gửi về:
 
Nguyen Dinh Cuong
1218  S. Berkley Street
Anaheim, CA 92804
USA
 
trước ngày 30-3-2016
 
Tôi sẽ tổng kết và báo cáo khi công việc đóng góp hoàn tất .
 
Nguyễn Đình Cường


2)
Riêng tại thành phố Houston, Texas xin các anh chị các bạn ký check gửi về cho Hoàng Kim Châu
Địa chỉ:  15919 Emerald Briar LN,  Houston, TX 77084-6857

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn