Phân Ưu * Giuse Trần Trọng Hòa

10 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 6145)
Phân Ưu
jesus-christ-holy-wallpaper-of-christmas-large-thumbnail
Vô cùng thương tiếc được tin
Phu Quân của cô Nguyễn Thị Thục cựu Giáo Sư trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Dalat
là ông

  Giuse Trần Trọng Hòa
 
Sinh ngày 17 tháng 10 năm 1928 tại Điền Hộ, Thanh Hóa - Bắc Việt
Đã ra di ngày 5 tháng 1 năm 2015 tại Fountain Valley, California


Hưởng thọ 86 tuổi
 

Toàn thể Giáo Sư và gia đình Bùi Thị Xuân tại Bắc California
Thành kính chia buồn cùng Giáo Sư Nguyễn Thị Thục và tang quyến
Nguyện cầu linh hồn Giuse Trần Trọng Hòa sớm hưởng Nhan Thánh Chúa 

Đại gia đình Bùi Thị Xuân Dalat tại Bắc California

Đồng Thành Kính Phân Ưu 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn