12 Tháng Mười Một 2011
Bạn bè cũ tại Hoa kỳ có một quà nhỏ giúp con Sơn mua một bộ Computer để học và có một nghề nghiệp vững chãi cho tương lai như mong ước
05 Tháng Mười Một 2011
Lễ Cầu Siêu cho cô Bùi Ấu Lăng, cưu giáo Sư Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Dalat
20 Tháng Mười 2011
Vô Cùng Thương Tiếc Bà Đặng Văn Bình nhũ danh Maria Nguyễn Thị Phú
20 Tháng Mười 2011
BTX Maria Nguyễn Thị Phú
03 Tháng Mười 2011
anh Lê Ngọc Trúc Cựu Trung Úy Bác Sĩ Quân Y đã tạ thế ngày 29 tháng 9 năm 2011, tại Sacramento, California, Hưởng thọ 71 tuổi
26 Tháng Chín 2011
Chúng tôi cũng rất cảm động và thật ấm lòng khi có sự hiện diện cũa cô Tuyến và Thày Thịnh cùng một số các chị và Phu Quân trong gia đình BTX mình tại Houston, Texas
25 Tháng Chín 2011
GS Phạm Chánh Bình, pháp danh Minh Bạch đã tạ thế tại Sydney, Úc châu ngày 18 tháng 9 năm 2011
23 Tháng Chín 2011
Anh Nguyễn Hữu Thạnh Pháp danh Năng Quang Nguyên Giáo Sư Trung Học Bồ Đề Dalat
18 Tháng Chín 2011
Cô Bùi Ấu Lăng, Nguyên Giáo Sư Nữ Trung Hoc Bùi Thị Xuân Dalat, Vừa Từ Trần vào lúc 1giờ sáng Chủ Nhật ngày 18 tháng 9 năm 2011 tại Saigon Việt Nam
17 Tháng Chín 2011
Cô Bùi Ấu Lăng, nguyên Giáo Sư Nữ Trung Hoc Bùi Thị Xuân Dalat, vừa Từ Trần vào lúc 1g sáng ngày hôm nay (chủ nhật 18-9-2011).