TĂNG T – 90 M Trước khi xung trận làm phép lành Cho tăng và pháo bắn thật nhanh Vào dân, vào giáo đường, trường học Tay ngài thượng phụ nhuốm máu tanh! Tăng này hiện đại nhất nước Nga Tràn qua biên giới Ukraina Bắn phá nhắm vào dân vô tội Biến phố phường thành bãi tha ma Thế nào? Ban phép, phép không thiêng! Xe tăng bị châu chấu đá nghiêng 90 M biến thành sắt vụn Cutin nhìn thấy... khóc như điên... Đây là chiến lợi phẩm được chưng bày trong đại lễ mừng chiến thắng 9 tháng 5 tại Mát Cờ Vạ...(pc)
Page of