Hội Cựu Học Sinh Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo Dalat - Bui Thi Xuan & Tran Hung Dao Alumni Association
Mehmet Oz & Michael Roizen / Nguyễn Minh Tâm (dịch)