Hội Cựu Học Sinh Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo Dalat - Bui Thi Xuan & Tran Hung Dao Alumni Association
thơ Phạm Công Thiện - nhạc Lê Uyên Phương