Hội Cựu Học Sinh Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo Dalat - Bui Thi Xuan & Tran Hung Dao Alumni Association
Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt tại Sài Gòn