Đôi Nẽo Có Không * Phùng Minh Tiến

26 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 25620)

Đôi Nẻo Có Không

chua_thien_mu9-large-content
Hữu dã hồi

Vô dã hồi

Mạc tại giang biên lãnh phong xuy.

 (Kệ cổ của Phật giáo)

 

* Có cũng về

 Không cũng về

 Sao còn đứng đợi bến sông mê

 Bốn phương gió nổi mùa hư ảo

 Ngoảnh lại hoa xuân rụng não nề

 

* Có cũng về

 Không cũng về

 Về đâu, non nước về đâu nhỉ?

 Chảy xiết cuồng lưu, vọng khứ hề!

 

* Có cũng về

 Không cũng về

 Sáu bảy mươi năm làm lữ khách

 Một chiều tuyết phủ với sương che

 

* Có cũng về

 Không cũng về

 Thanh xuân giờ đã xa biền biệt

 Dừng lại bên sông, lạnh bốn bề.

 

 Phùng Minh Tiến 

(LTS: Phùng Minh Tiến K1 CTKD/Triết Học Viện Đại Học Dalat & Cao Học Hành Chánh Saigon)


Nguồn: Thụnhân.org

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn