Phân Ưu * GS Phạm Chánh Bình

25 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 35138)
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đại Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

phat_1-large-content
Niệm Phật Pháp thâm diệu
Tạo công đức vô biên

Vô cùng thương tiếc

Giáo Sư Phạm Chánh Bình

Pháp danh Minh Bạch

Nguyên Giáo Sư Trung Học Bùi Thị Xuân Dalat
đã tạ thế tại Sydney, Úc châu ngày 18 tháng 9 năm 2011

 

 Toàn thể cựu giáo sư và học sinh trung học Bùi Thị Xuân & Trần Hưng Đạo Dalat

xin chân thành phân ưu cùng tang quyến

  Nguyện xin hương linh Giáo Sư Phạm Chánh Bình sớm được an nghỉ nơi miền Phật Quốc

 

Thành Kính Phân Ưu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn