Lễ Cầu-siêu Giáo Sư Nguyễn-khoa Diệu Liễu

06 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 35165)
Lễ Cầu-siêu

thocung_4-large-content 

Bà qủa phụ Hoàng-liên Nguyễn-văn Đãi

nhủ-danh Giáo Sư. Nguyễn-khoa Diệu Liễu

Pháp-danh Nguyên-chi


nguyên Hiệu-Trưởng trường Trung Học Bùi thị Xuân, Dalat

Trường Nữ Trung Học Đà-nẵng

mất ngày 28 tháng Sáu năm 2011

tại Tam-Đảo, Việt-nam

hưởng thọ 87 tuổi


Lễ cầu siêu cho Giáo Sư được cử hành vào 11:00 AM Chủ Nhật ngày 10 tháng 7 năm 2011

Tại 

Bảo-tích Thiền-viện

9408 Braeburn Glen Blvd.

Houston, Texas 77074-2406

(832) 830-6103

p_nkdl7-large-contentp_nkdl1-large-contentp_nkdl2-large-contentp_nkdl3-large-contentp_nkdl4-large-contentp_nkdl5-large-contentp_nkdl6-large-content

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn