Thầy Michael BÙI CÔNG THỊNH

20 Tháng Năm 20207:33 SA(Xem: 2125)

Phân ưu
HOA TANG.cg
Nhận được tin Phu Quân của Giáo Sư Bùi Vũ Tuyến
Thầy Michael BÙI CÔNG THỊNH
Đã tạ thế ngày 15 tháng 5 năm 2020 tại Houston, Texas
Hưởng thọ 90 tuổi
Toàn thể Giáo Sư và Cựu Học Sinh Hội BTX-THĐ Bắc California vô cùng thương tiếc
Thành kính phân ưu cùng Giáo Sư Bùi Vũ Tuyến và tang quyến trước nỗi mất mát lớn lao này
Nguyện cầu Linh Hồn Thầy Michael BÙI CÔNG THỊNH
sớm hươrng nhan thánh Chúa
TM
Hội Trưởng
Bùi Thị Thắng Lợi ( BTX65)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn