THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2559

18 Tháng Năm 201512:00 SA(Xem: 4540)


wheel
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG
90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Saigon
Phật lịch 2559
Số 02/TT/GC


THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2559
của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư tôn Giáo phẩm, Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni Kính thưa toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước,

Thưa quí liệt vị,

Phật Đản là ngày trọng đại hằng năm nhắc nhở Phật giáo đồ khắp năm châu Nhớ Phật, nhớ lại bản thệ độ sinh cao cả và hùng tráng mà Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni phát nguyện gần ba nghìn năm trước.

Đạo Phật truyền vào nước ta đã trên hai nghìn năm, là truyền vào tinh thần phục vụ chúng sinh, trải xuống đất nước con đường ngộ nhập Phật tri kiến. Bất cứ ở đâu, thời đại nào, năm tháng sống của người con Phật là nhịp đập thời gian của từng hơi thở chuyển hoá bản thệ độ sinh ấy.

Với truyền thống này mà người Phật tử cùng với nhân dân nước Việt đóng góp đắp xây văn hiến, dựng nước và giữ nước thông qua hàng trăm cuộc kháng chiến suốt mười thế kỷ đầu Bắc thuộc, để dựng lên một Quốc gia Đại Việt tự chủ tự cường vào thời Lý.

Dân tộc Việt Nam thực hành đạo Phật vì đạo Phật là chìa khoá mở ra một thế giới an lạc, hạnh phúc, với lòng bao dung, khoan hoà, và từ bi vô hạn, mở ra một xã hội người, với sự tôn trọng, bảo vệ con người trong sự chia sẻ đồng đều từ vật chất tới giác ngộ. Trên quan điểm con người tự do, có văn hiến, Dân tộc và Phật giáo đã hợp thành thể thống nhất cho sự bảo vệ và cứu độ con người.

Thế nhưng lịch sử càng đi tới, thì con người Việt càng bị thụt lùi vào nơi lăng nhục, khổ đau, áp bức do những chính quyền vọng ngoại xa lìa gốc Việt gây ra. Sáu mươi năm qua, liên tục trong cuộc chiến tranh thừa sai và tranh chấp ý thức hệ là thời đại điển hình cho sự vùi dập con người Việt xuống đáy tầng khổ nhục không lối thoát, làm cho người Việt có thân người nhưng không được làm người. Vì đó mà chiến tranh chấm dứt từ bốn mươi năm vẫn chưa có hoà bình và thống nhất trong lòng người. Bao lâu một chính quyền lấy con người làm phương tiện, chưa xem con người làm cứu cánh, thì dân tộc còn điêu linh, đất nước còn nô lệ.

Cho nên, ngày có hàng trăm triệu người trên thế giới tổ chức Đại lễ Phật Đản, người Phật tử Việt Nam trong hay ngoài nước hãy lắng lòng Nhớ Phật, nhớ lại bản thệ độ sinh cao cả của Đức Bổn Sư, để biến mình thành lực lượng HOÁ GIẢI.

Hoá Giải để nâng cao phẩm giá con người và tự chủ dân tộc làm nền tảng cho sự phục hồi nhân cách và văn hoá, hầu đối phó với mọi cuộc xâm lăng, từ lãnh thổ tới tư tưởng, đang làm tha hoá nhân tâm suốt sáu mươi năm qua.

Xin chư liệt vị hãy tăng trưởng tín tâm, kiên trì giới hạnh, lấy tinh thần Lục hoà dẹp phá những lục đục gây từ vô minh và vị ngã, để xây dựng Đạo pháp và quê hương.

Trong giây phút thiêng liêng của ngày Đại lễ, xin chư tôn Giáo phẩm, Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, cùng toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước, hãy dành một phút mặc niệm cho các vị Thánh Tử Đạo, và những ai đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền Dân tộc, xiển dương Đạo pháp.

Không lúc nào bằng lúc này, sự đoàn kết vị tha của Tăng, Ni, Phật tử sẽ có yếu tố quyết định cho công cuộc Hoá Giải cứu khổ trừ nguy. 

Nam Mô Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thanh Minh Thiền Viện, Saigon Ngày Phật Đản
Đệ Ngũ Tăng Thống, 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa môn Thích Quảng Độ


wheel
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO
Tu Viện Long Quang, Phương Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Phật lịch 2559
Số 41/VHĐ/TB


THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN
Phật Lịch 2559 – 2015

------------------------------------
QUYỀN VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTKính gởi :
- Chư Tôn Hòa Thượng,
- Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
- Đồng bào Phật Tử trong và ngoài nước.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính Bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa liệt Quí Vị.

Lại một mùa sen nở, một mùa Phật Đản lại về. Ánh sáng chân lý xuất hiện, cõi kham nhẫn được giải thoát, thế giới Ta Bà được tắm gội trong chơn lý giác ngộ của Thế Tôn đã qua trên 2550 năm.

Nhưng cũng trên 2550 năm ấy, vì nghiệp lực của chúng sanh, bao nhiêu chủ thuyết phi nhân ra đời, bao nhiêu cuồng vọng ý thức hệ đã đưa tất cả nhân loại vào hoang tàn đổ nát cả tinh thần lẫn vật chất trong đó hệ lụy lớn nhất là Dân Tộc Việt Nam, nhưng Đạo Phật vẫn là suối nguồn từ bi và trí tuệ, xoa dịu mọi đau khổ cho chúng sanh muôn loài trên trên cõi đời ô trược. 

Trên tinh thần đó, Bản Thông Điệp Phật Đản năm nay Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã minh định :

“Lịch sử càng đi tới, thì con người Việt càng bị thụt lùi vào nơi lăng nhục, khổ đau, áp bức do những chính quyền vọng ngoại xa lìa gốc Việt gây ra. Sáu mươi năm qua, liên tục trong cuộc chiến tranh thừa sai và tranh chấp ý thức hệ là thời đại điển hình cho sự vùi dập con người Việt xuống đáy tầng khổ nhục không lối thoát, làm cho người Việt có thân người nhưng không được làm người. Vì đó mà chiến tranh chấm dứt từ 40 năm qua vẫn chưa có hòa bình và thống nhất trong lòng người. Bao lâu một chính quyền lấy con người làm phương tiện, chưa xem con người là cứu cánh, thì Dân Tộc còn điêu linh, Đất Nước còn nô lệ”.

Thực hiện lời dạy của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống một cách tích cực nhất, Viện Hóa Đạo kính xin trùng tuyên sự chỉ đạo của Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo thượng Như hạ Đạt trong các Mùa Phật Đản đã qua nhưng giá trị đang còn mãi với thời cuộc nhiễu nhương như lời Sư Tử Hống của bậc Long Tượng GHPGVNTN vừa khuất tịch : 

“Khâm tuân Thông Điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, nhân ngày Phật Đản, Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất khẩn thiết kêu gọi lãnh đạo các Quốc gia trên thế giới, các Quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, nhất là Nhà NướcViệt Nam hãy lấy tinh thần Từ Bi, Trí Tuệ và Bình Đẳng của Đạo Phật làm vũ khí tối thượng để giải quyết các tranh chấp đang đưa nhân loại vào một cuộc chiến tương tàn và đưa Dân Tộc Việt Nam thành nạn nhân của một chế độ độc tài toàn trị và và đang từ từ đi vào con đường nô lệ Bắc Phương.

“Cũng trên thực tế đó, Viện Hóa Đạo khẩn thiết kêu gọi Phật Tử các giới nêu cao tinh thần Lục Độ mà Thiền Tổ Khương Tăng Hội đã xiển dương để các thế hệ Pháp Thuận, Khuông Việt, Vạn Hạnh, Nguyên Thiều, Liễu Quán tương tục đứng lên cùng Dân Tộc giữ nước, dựng văn. Và hôm nay các Đức Tăng Thống Đệ Tam, Đệ Tứ, và Đệ Ngũ đang lãnh đạo người Phật Tử nêu cao tinh thần vô úy, giải phóng tự kỷ và tịnh hóa nhân gian tiếp bước đưa Dân Tộc bước lên đường Văn Hiến như một khẳng định của Trí Tuệ, Từ Bi và Bình Đẳng trước hiện tình của đất nước. Thời cuộc có thịnh có suy nhưng Đạo Phật chưa bao giờ có thăng trầm trong đại nguyện cứu khổ, đó là đưa con người đến bờ Tự Do và Giãi Thoát.

“Và để đưa con người đến bờ Tự Do và Giải Thoát, chúng ta hãy bước vào tinh thần Vô Úy như là bước khởi đầu cho một cuộc cách mạng Dân Tộc mà người con Phật đã phát nguyện : Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập.

“Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã nói : “Đạo Pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, Dân Tộc không thể hạnh phúc nơi áp bức, đói nghèo”.


Muốn hoàn mãn Đại Nguyện nêu trên, người Phật Tử hãy nêu cao tinh thần Thượng Báo Tứ Trọng Ân mà Đức Thế Tôn đã dạy, hãy ý thứcrằng :

1/.Đối với ân đức của Tam Bảo, người Phật Tử phải tinh tấn tu học trong tinh thần tự giác và giác tha để đưa Chánh Pháp vào thế gian nhằm loại trừ chủ nghĩa ngoại lai, độc tài toàn trị, đã gieo rắc điêu linh khốn khổ lên 90 triệu người dân Việt trên ba phần tư thế kỷ cho đến hôm nay.

2/.Đối với ân đức của Cha Mẹ, người Phật Tử phải phát huy tinh thần Phật Hóa Gia Đình nhằm xây dựng một thế hệ tương lai đang đứng trên bờ diệt vong của đạo đức và luân lý do chủ nghĩa duy vật cố tình nhấn chìm truyền thống của tổ tiên.

3/.Đối với ân đức Quốc Gia Dân Tộc, người Phật Tử phải tích cực phát huy tinh thần vô úy, noi gương các bậc tiền nhân … để dấn thân vào việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tài nguyên Quốc Gia, bảo vệ các quyền căn bản của con người, nhất là những người đang bị tù đày vì đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ, bảo vệ những người dân oan đang chịu cảnh lầm than vì chủ nghĩa phi nhân mà trong đó Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chúng ta cũng là một tập thể Dân Oan khốc liệt nhất.

4/.Đối với vạn loại chúng sanh, người Phật Tử phải thể hiện mối tương quan tương duyên trong đời sống, phát huy Ngũ Giới, cương quyết bảo vệ tài nguyên, môi trường mà những kẻ cầm quyền đang bán đứng cho ngoại bang để trục lợi và làm giàu cho đảng phái thống trị, bỏ mặc sự khổ đau của chúng sanh.

Kính thưa Chư Liệt Vị :

Đón mừng Phật Đản cũng là bước khởi đầu cho một mùa An Cư Kiết Hạ, là duyên lành để Chư Tăng trưởng dưỡng thân tâm, nâng cao Giới Định Tuệ xứng đáng là Trưởng Tử Như Lai trong đại nguyện hoằng Pháp lợi sinh.

Đón mừng Phật Đản cũng là bước khởi đầu cho một mùa hoan hỷ của giới Tại Gia, thể hiện tâm thành cúng dường Chánh Pháp qua công cuộc hộ trì Chư Tăng hoàn thành sứ mạng trong các giới trường thanh tịnh.

Kính bạch Chư Tôn Túc
Kính thưa Quí Liệt Vị

Để tương tục mạng mạch GHPGVNTN, Viện Hóa Đạo quyết định như sau :

1/. Tại Trung Ương Giáo Hội :

- Lễ Đài Chính được tôn trí tại Văn Phòng Viện Hóa Đạo (Tu Viện Long Quang, thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên-Huế);

- Lễ Khai Kinh sẽ cử hành vào lúc 14 giờ ngày 08 tháng 4 năm Ất Mùi (25.5.2015 );

- Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Thánh Tử Đạo vào lúc 16 giờ cùng ngày.

- Đại Lễ Phật Đản chính thức sẽ cử hành lúc 08 giờ ngày 15 tháng 4 năm Ất Mùi (01.6.2015) tại Lễ Đài Chính.

Viện Hóa Đạo thành kính cung Thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni và Đồng bào Phật Tử các giới tham dự đông đủ.

2/. Tại Văn Phòng II Viện Hóa Đạo :

- Thượng Tọa Chủ Tich Văn Phòng II tùy nghi chỉ đạo các Giáo Hội địa phương thực hiện Đại Lễ Phật Đản theo tinh thần Thông Điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.

- Văn Phòng II tích cực vận động Phật Tử các giới đóng góp hằng tâm hằng sản để tổ chức cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào, và nhân dân Nepal đã chịu quá đổi đau thương vì thảm họa kinh hoàng nêu trên.

3/. Tại Tổng Vụ Truyền Thông và Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế :

Viện Hóa Đạo ủy nhiệm GS Phát Ngôn Nhân Viện Hóa Đạo nhân danh Trung Ương GHPGVNTN gởi lời chia buồn đến Chính Phủ và Nhân Dân Nepal nhất là những nạn nhân của vụ thảm họa vừa qua.


Kính bạch Chư Tôn Túc
Kính thưa Quí Liệt Vị

Mùa Phật Đản năm nay, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chúng ta cảm nhận năng lượng Từ Bi của Đức Bổn Sư hóa giải mọi đau thương trước sự ra đi đột ngột của Cố Đại Lão Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, thượng Như hạ Đạt, sự cảm thương tột cùng với với nạn nhân động đất Nepal nơi đã lưu giữ bước chân Thế Tôn qua 2550 lịch sử. Nhưng chúng ta cũng vô cùng tự hào là quê hương của Đức Phật cách tâm chấn động đất chỉ 145 cây số nhưng tất cả đều bình yên vô sự. Vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Ngài Đản Sinh vẫn uy nghi như chưa hề có cuộc động đất kinh hoàng xẩy ra. Những thắng tích còn lại của Thành Ca Tỳ La Vệ vẫn êm đềm soi mình xuống hồ Puskarini như thuở Thế Tôn còn tại thế.

NAM MÔ LÂM TỲ NI VIÊN, VÔ ƯU THỌ HẠ
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Tu Viện Long Quang, mùa Phật Đản Phật Lịch 2559
Quyền Viện Trưởng Viện Hoá Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
(ấn ký)
Sa Môn THÍCH THANH QUANG


Nguồn: Quê Mẹ - Paris

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn