Nhớ Bạn * Nguyễn Hưu Nhu

05 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 18075)
Nhớ Bạn

nguyen_huu_nhu_3-large-contentnguyen_huu_nhu_2-large-contentnguyen_huu_nhu_1-large-content

Các bạn thân của Nhu Cai
Chúng ta đã mất một người bạn trong bộ tứ Châu Đen- Hiển Trụ -Bút Cụ -Nhu Cai.
 Xin nguyện cầu cho Nhu sớm hưởng Nước Thiên Đàng.
Cám ơn Tôn và Ngọc thay bạn bè làm những việc cần làm trước
Từ Houston, Châu Đen-Suyến Sến và Hùng Việt Cộng gặp nhau và để nói chuyện Nhu Cai đã ra đi
THĐ 63
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn